گزارش

 

 1. مقدمه
 2. نظریه توسعه، رویکرد، الگوی برنامه ریزی
 3. چشم انداز، تعیین اهداف مطالعات
 4. روش شناسی
 5. پیشینه مطالعات
 6. بررسی فراهم بودن داده ها و اطلاعات و دامنه و مقیاس آنها
 7. مفروضات و ریسک ها
 8. ارزیابی شرح خدمات و ارائه شرح خدمات اصلاحی
 9. خروجی های مورد انتظار از مطالعات
 10. برنامه زمان بندی
 11. سازماندهی
 12. رویکردهای مدیریت منابع آب در دنیا

دانلود

/ 2 نظر / 6 بازدید
فراهانی

با سلام متن فایل متاسفانه خراب است ولی در کل می شود استفاده نمود. در صورت اصلاح به بنده هم اطلاع دهید... http://hfarahani48.blogfa.com/post-8199.aspx

فراهانی

با سلام متن فایل دانلود شده به هم ریخته می باشد ... لینک دانلود سالم است... با تشکر