معرفی سایت

آدرس چند سایت‌ خوب ژئومورفولوژی برای دوستداران ژئومورفولوژی

 

گروه تحقیقاتی ژئومورفولوژی کانادا   http://cgrg.geog.uvic.ca
گروه تخصصی ژئومورفولوژی(انجمن جغرافیدانان امریکا http://www.aag-gsg.org
گروه تحقیقاتی ژئومورفولوژی بریتانیا http://www.bgrg.org
انجمن بین‌المللی ژئومورفولوگ‌ها http://www.geomorph.org/main.html
صفحه‌ ژئومورفولوژی دانشگاه ویرجینیا  http://erode.evsc.virginia.edu  

 

/ 0 نظر / 7 بازدید