گزارش

گزارش انتقادی درباره:

 

پیش بینی تعداد گردشگران ورودی تا سال۱۴۰۴

توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

تهیه شده توسط دفتر مطالعات فرهنگی پژوهش های مجلس، سال 1383

دانلود

/ 0 نظر / 15 بازدید