راهنما

 

استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس

1:500،1:1000و 1:2000

به روش نقشه برداری هوایی

دانلود

 

    دستورالعمل آماده سازی داده های مکانی مقیاس 1:2000 برای

تشکیل پایگاه داده توپوگرافی

دانلود

منبع: سازمان نقشه برداری کشور

/ 0 نظر / 43 بازدید