گزارش

شاخص آسیب پذیری منابع آب استانهای کشور ناشی از

خشکسالی در6 ماهه اول سال آبی 90-91

(مهر لغایت اسفند ماه 1390)

 

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

معاونت هماهنگی حوضه های آبریز

دانلود

/ 1 نظر / 40 بازدید
مهدی آسیایی

دو چیز را پایانی نیست: یكی جهان هستی و دیگری حماقت انسان.... البته در مورد اولی مطمئن نیستم! مطالب وبلاگتون خیلی خوب بود.... خوشحال می شم اگر به من سر بزنین ... نظرات شما خیلی به من کمک میکنه متشکرم- مهدی آسیایی