گزارش

در این راه، پس از مرور نظریات موجود، نظریه پی یر بوردیو  به عنوان مبنای نظری تحقیق حاضر انتخاب می‌شود و با استفاده از روش‌های تحقیق مختلف از جمله روش تحلیل نظری و روش مشاهده، طبقات و سبک‌های زندگی متمایز موجود در شهر تهران شناسایی و تحلیل گشته‌اند. بر این اساس سه طبقه اجتماعی بالا، متوسط (سنتی و جدید) و پایین و سبک‌های زندگی متمایز آن‌ها مشخص شده‌اند و با توجه به توزیع جغرافیایی شاخص‌های شهری چون مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها، نگارخانه‌ها، مراکز خرید، مقادیر تولید زباله مسکونی و... پراکندگی جغرافیایی سبک‌های زندگی متمایز در شهر تهران امروز تعیین گشته است. در نتیجه، سبک زندگی مربوط به طبقه بالا در شمال و شمال غرب تهران، سبک زندگی مربوط به طبقه متوسط سنتی در مرکز و مرکز شرقی، سبک زندگی مربوط به طبقه متوسط جدید در شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران و سبک زندگی مربوط به طبقه پایین در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب تهران به چشم می‌آیند. تحقیق حاضر می‌تواند در مباحث برنامه‌ریزی شهری، رفاه شهری و مدیریت شهری کاربرد داشته باشد. نتایج تحقیق حاضر، به مسئولین شهری یاری خواهد رساند تا نحوه‌ی خدمات‌رسانی و مدیریت شهری خویش را با نحوه توزیع طبقات و سبک‌های زندگی در شهر تهران متناسب سازند. 

 

دانلود

/ 0 نظر / 57 بازدید