آموزش نرم افزار ARC VIEW

 

 

 - ورود داده ها و نصب ابزارهای مختلف ARC VIEW

- آماده سازی نقشه های رقومی شده

- تعیین سیستم تصویر و  ژئورفرنس کردن (زمین مرجع)

- محاسبات آماری در ARC VIEW

- تعیین مساحت و طول و عرض عوارض

- نحوه تلفیق لایه های مختلف

- استخراج یک حوضه یا منطقه خاض از یک لایه اطلاعاتی

- تولید TIN و DEM

- تهیه نقشه سایه روشن

- امکان دید سه بعدی و تهیه نقشه TIN

- تهیه نقشه واحدهای همگن

- تهیه نقشه های حریم یا بافر

- کاربرد ابزار  network analysit در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- مکان یابی و تحلیل همپوشانی

- نحوه خروجی گرفتن از نقشه ها

دانلود

منبع: بانک اشتراک گذاری جغرافیا

/ 0 نظر / 6 بازدید