مقالات گردشگری

این همایش در محورهای مختلف جغرافیایی و گردشگری برگزار گردید:

   

 • پایداری و بازسازی اقتصادی گردشگری
 • توسعه متفاوت گردشگری
 • تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری
 • استراتژیهای هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری و توسعه پایدار: به صورت جهانی
 • اکوتوریسم: راههای عملی به منظور توسعه روستاها
 • جهانی شدن، پایداری و توسعه
 • گردشگری پایدار و موضوعات پیرامون آن
 • پایداری و تفاوت در مدیریت گردشگری
 • ژئو پارکها
 • استراتژیهای برنامه و توسعه در جهت اهداف ژئو توریسمی
 • منابع و اهداف ژئو توریسمی موجود
 • گردشگری وسیله ای برای توسعه
 • اثرات گردشگری
 • گردشگری و برنامه ریزی شهری
 • گردشگری و برنامه ریزی روستایی
 • تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • چشم انداز و گردشگری
 • آینده گردشگری
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش گردشگری
 • اثرات اجتماعی/ اقتصادی، فرهنگی/ زیستی گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • راهبردهای جذب گردشگر به استان فارس
 • راهبردهای جذب گردشگر به شهرستان مرودشت

   در این همایش، در مجموع 163 مقاله در موضوعات و محورهای مختلف و به زبان انگلیسی ارائه گردید که دانلود این مقالات در چهار فایل جداگانه قرار داده شده است. همه مقالات زیر به زبان انگلیسی می باشد. 

 منبع: بانک اشتراک گذاری جغرافیا

فایل اول (۳۹ مقاله)

حجم فایل: 19 مگابایت

 

  فایل دوم (39 مقاله)  

حجم فایل: 20 مگابایت

 

 

 فایل سوم (41 مقاله) 

حجم فایل: 20 مگابایت

 

 

 فایل چهارم  (45 مقاله) 

حجم فایل: 18 مگابایت

 

/ 0 نظر / 13 بازدید