معرفی کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

دانشگاه خوارزمی در نظر دارد، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی را در آبان ماه سال ۱۳۹۲ در دانشگاه خوارزمی (پردیس تهران) برگزار نمایند

این کنفرانس با محورهای زیر برگزار می گردد 

  • مخاطرات  اقلیمی: سیل، خشکسالی، ریزگردها، طوفان، بیابان زایی  و امواج سرما و گرما
  • مخاطرات زمین ساختی: لزله، آتشفشان، رانش زمین، سونامی 
  • مخاطرات زیست محیطی
  • فن آوری های نو و مدیریت مخاطرات: سنجش از دور، GIS و GPS و WEBGIS
  • تهدیدهای انسانی محیط  :   توسعه شهر نشینی، انفجار جمعیت و بحران های

 

/ 0 نظر / 30 بازدید