آموزش نرم افزار ArcView

قسمت سوم

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی

(توسط نرم افزار Arc View)

 عمده مزایای استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی را می توان در موارد زیر دانست:

افزایش سرعت عمل و دقت کار،سهولت اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز،در نظر گرفتن تغییرات عوارض،امکان نمایش و مقایسه بین سطوح غرقاب توسط سیلاب های دوره بازگشت های مختلف، نمایش عمق آب گرفتگی در هر نقطه ازدشت سیلابی، تعیین دقیق مناطق سیل گیر و امکان قرار دادن پهنه های سیل روی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای و در نتیجه سهولت برآورد خسارات سیلابها و غیره.

در این قسمت به موضوعات کلی در مورد چند الحاقیه که امروزه کاربرد آنها برای کارهای تحقیقاتی رایج است، از قبیلHEC-GeoHMS, HEC-GeoRAS Hydrologic Modeling ،Basin خواهیم پرداخت.

دانلود

/ 1 نظر / 9 بازدید
ایمان میرزایی

سلام امسال در گرایش طبیعی مجموعه علوم جغرافیایی قبول شده ام شانس قبولی ام در سنجش از دور کم است.با توجه به علاقه زیاد به سنجش از دور ،چقدر می توانم بر مباحث سنجش در رشته ژئو یا اقلیم مسلط شوم و آیا می توانم با تحصیل در ژئومورفولوژی ارتباط قوی با رشته سنجش از دور داشته باشم.باتشکر