پایان نامه

بررسی نقل و انتقال ماسه بر اساس تجزیه و تحلیل داده های باد در ایستگاه کرمان

پدیدآور: سمیه ذهاب ناظوری

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

رشته ژئومورفولوژی 1388

با تشکر بسیار از سرکار خانم ذهاب که با شجاعت اجازه دادند فایل پایان نامه ایشان در این سایت به اشتراک گذاشته شود.

سایت علوم جغرافیا  از تمامی بازدید کنندگان محترم خواهشمند است که پایان نامه ها ، مقاله ها و تولیدات علمی خود را جهت اشتراک گذاری و استفاده تمامی خانواده علوم جغرافیا و علوم طبیعی برای ما راسال کنند.

دانلود

/ 0 نظر / 6 بازدید