معرفی کنفرانس

عنوان کنفرانس: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تاریخ برگزاری: 27 اردیبهشت 1391 تا 28 اردیبهشت 1391
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

وب‌سایت : http://ngtc.iaun.ac.ir

 

عنوان کنفرانس: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها

تاریخ برگزاری: 30 فروردین 1391 تا 31 فروردین 1391
برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان

وب‌سایت : http://seminars.usb.ac.ir/cbcs

 

عنوان کنفرانس: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تاریخ برگزاری: 17 اسفند 1390 تا 18 اسفند 1390
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

وب‌سایت : http://4th-eco-geology.blogsky.com

/ 0 نظر / 15 بازدید