گزارش

ضرورت‌ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کلانشهر تهران

(جدایی شهرستان‌های ری و شمیرانات از کلانشهر تهران؛ تهدید یا فرصت)

محققان: دکتر ناصر براتی، امیر ثامنی، محمدعلی سلیمان‌نژاد

سال ۱۳۹۰

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

با وجود اینکه ری و شمیرانات دارای هویت تاریخی مستقل می باشند اما به لحاظ کالبدی، عملکردی و هویتی وابسته به کلانشهر تهران می باشند. این پیوستگی و یکپارچگی تمام ابعاد وجودی کلانشهر تهران را شامل شده و در طول زمان یک شبکه بهم پیوسته و در هم تنیده فرهنگی - اجتماعی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و کالبدی بین سه شهرستان ری، تهران و شمیرانات به وجود آورده که آنها را تبدیل به یک کل واحد نموده است. در نتیجه هرگونه تفرق و جدایی از لحاظ مدیریتی به مانند جدا شدن اجزاء یک سیستم، آسیب ها و صدمات جدی به پیکره کلانشهر تهران وارد آورده و نهایتاً منجر به آثار نامطلوب بر زندگی شهروندان و تضعیف نقش و جایگاه مدیریت شهری تهران در اداره آن خواهد شد. همچنین این بدعت می تواند آغازی بر تجزیه کلانشهر تهران بوده، به گونه ای که در آینده شاهد ادعاهای فزاینده جدایی دیگر قسمت ها از کلانشهر تهران باشیم. سخن آخر اینکه وجود یک مجموعه یکپارچه و هماهنگ در مدیریت شهری کلانشهر تهران پیش شرط رسیدن به اهداف استراتژیک ملی و منطقه ای پیش بینی شده برای کلانشهر تهران و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و تقویت مدیریت شهری این کلانشهر، به عنوان ویترین و آئینه تمام نمای نظام، متضمن ارتقاء قدرت ایران در سطح منطقه ای و بین المللی است. این مهم به نوبه خود در هرچه بهتر شدن ارائه خدمات شهری به شهروندان تاثیر مستقیم نهاده و نتیجتاً افزایش کارایی سیستم ارائه خدمات شهری باعث نیل به چشم اندازهای متصور برای کلانشهر تهران خواهد شد.

دانلود

/ 0 نظر / 36 بازدید