تعیین حوزه نفوذ

دانلود جزوء

روش های تعیین حوزه نفوذ

 

ایران کشوری است با نظام سیاسی و اداری متمرکز و شهرهای آن از نظر عملکردها و وظایف در یک نظام سلسله مراتبی شدید قرار دارند.

بسیاری از روش های تعیین حوزه نفوذ و میدان جاذبه مغناطیسی شهرها که توسط کارشناسان و متخصصان کشورهای صنعتی ارائه شده است را نمی توان برای ایران تعمیم داد .

با این وجود برخی از روش های تعیین حوزه نفوذ را که مطابق با شرایط کشور ما می باشد را بررسی میکنیم .

دانلود

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

/ 0 نظر / 41 بازدید