معرفی کنفرانس

چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 

برگزار کننده : دانشکده ادبیّات و علوم انسانى دکتر على شریعتى، مشهد مقدس ، میدان آزادی ، پردیس دانشگاه فردوسی

 وب سایت همایش :  http://upmc4.um.ac.ir

 

/ 0 نظر / 9 بازدید