پروژه

پروژه کلاسی: کارگاه آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح ها و

پروژه های شهری (اتا)

 

موضوع:

مطالعه و ارزیابی تاثیر اجتماعی احداث خیابان 12 متری غرب دره

فرحزاد

 

تهیه کننده:

محمدرضا طاهری

شهریور1390

دانلود

/ 0 نظر / 50 بازدید