دستورالعمل پردازش تصاویر ماهواره ای

ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1385

 

مجله حاضر اولین مجموعه منتشر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که به موضوع پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای می پردازد و این مجموعه بصورت خاص برای پردازش تصاویر ماهواره ای lANDsAT ETM و به منظور تهیه نقشه های کاربری و پوشش اراضی طراحی شده ولی کلیات امور و مراحل فرآیندهای کاری به نحوی درج شده که جهت کار با تصاویر ماهواره ای مختلف و برای سایر کاربردهای علم سنجش از دور قابل استفاده است

این مجموعه شامل 5 فصل بوده و بر اساس آخرین استانداردهاو دستورالعمل های کاربردی تدوین شده است و توسط مراجع داخلی و خارجی تنظیم شده است .

 

دانلود

/ 0 نظر / 41 بازدید