گزارش

گزارش سازمان نقشه برداری کشور از

زلزله اهر- ورزقان براساس شواهد ژئودتیکی

 

سازمان نقشه برداری کشور گزارش مفصلی از رخداد ناگوار زلزله آذربایجان شرقی در حوزه ژئودینامیک تدوین کرده است. این تحقیقات توسط کارشناسان و متخصصان اداره کل نقشه برداری زمینی(اداره ژئودزی و ژئودینامیک)در سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است.

دانلود

/ 0 نظر / 37 بازدید