جزوه

شاخص های توسعه پایدار

نگارنده: رسول محمد علی پور

درس: ارزیابی طرحهای گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

 

پایداری بدین معنا نیست که هیچ چیزی تغییر ننماید. همچنین به معنای مدینه فاضله ای که هیچ چیز بدی رخ ندهد نمی باشد. یک جامعه پایدار در پی بقاء و بهبود مشخصه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی یک ناحیه است تا اعضای آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه حیات بپردازند.

ادامه در

دانلود

/ 0 نظر / 41 بازدید