معرفی کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی

توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

 

برگزار کننده : زاهدان- دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ های مهم

تاریخ ارسال چکیده مقالات : ۳۰/۷/۱۳۹۰

تاریخ ارسال مقاله بصورت کامل: ۲۰/۹/۱۳۹۰

تاریخ برگزاری کنفرانس : ۲۷-۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰

وب سایت همایش http://seminars.usb.ac.ir/1strd/fa-ir/Page822/

/ 0 نظر / 10 بازدید