برنامه ریزی حمل و نقل شهری

دانلود کتاب

مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری

سید رامین امینی نژاد و قدرت افتخاری

انتشارات پیام نور

 

این کتاب یک منبع عالی و ارزشمند در مورد حمل و نقل شهری و مدل سازی آن است و مباحث کامل و جامعه ای را در این رابطه در برمی گیرد.

 

دانلود

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

/ 0 نظر / 139 بازدید