نرم افزار HEC-HMS

راهنمای نرم افزار HEC-HMS

 معرفی نرم افزار

نرم افزار HEC-HMS نسخه توسعه یافته HEC-1 ، برای شبیه سازی فرایند بارندگی – رواناب حوضه های آبریز طراحی شده است (برای شبیه سازی پاسخ رواناب سطحی یک حوضه آبخیز نسبت به بارندگی معین می باشد). این برنامه قابلیت تحلیل رودخانه های بزرگ، ذخایر آبی و هیدرولوژی سیلاب و رواناب حوضه های آبریز طبیعی و شهری را دارا می باشد.

  HEC-HMS1

HEC-HMS2

/ 0 نظر / 14 بازدید