مدیریت بحران

دانلود کتاب

مدیریت بحران شهری

انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

1385

 

کتابی بسیار عالی در خصوص تعاریف، مبانی، مفاهیم و اصطلاحات و تجارب مدیریت بحران

دانلود

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

/ 0 نظر / 38 بازدید