پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
کاربرد GIS در مطالعات اقلیم شناسی نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٠/۳/٢٩

برای اولین بار در اواسط دهه 1960 در ایالات متحده کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد.در این سیستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک، زمین شناسی و نقشه های مربوط مورد استفاده قرار می گرفتند.


برای اولین بار در اواسط دهه 1960 در ایالات متحده کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد.در این سیستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک، زمین شناسی و نقشه های مربوط مورد استفاده قرار می گرفتند.در دهه 1970 با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژیهای لازم برای کار با داده های مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیایی شکل گرفت.در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته اند.امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی،مدیریت منابع و ذخایر ،اقلیم شناسی وهمچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار می رود.

سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information System) یا(GIS) یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری،ذخیره،تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. داده ها در (GIS) بر اساس موقعیتشان نشان داده می شود.تکنولوژی (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی،اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد. سیستم اطلاعات جغرافیایی واژه جغرافیایی یا ( Geographic) عبارت است از موقعیت موضوع های داده ها، بر حسب مختصات جغرافیایی (طول و عرض) واژه (Information) یا اطلاعات نشان می دهد که داده ها در (GIS) برای ارائه دانسته های مفید، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاویر رنگی بلکه به صورت گرافیک های آماری،جداول و پاسخ های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می شوند.واژه (System) یا سیستم نیز نشان دهنده ی این است که (GIS) از چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر برای کارکردهای گوناگون،ساخته شدهاست.

در جهان بکار گیری (GIS) در مطالعات اقلیم شناسی به سرعت در حال رشد است. مثلا :Etherall(1997) به کمک (GIS)  اثر تغییر اقلیم را بر اکوسیستم ها ارزیابی کرده استBaban et al. (2001)  برای مکانیابی احداث توربین های بادی (GIS) ر ابکار گرفته اند.El Garouani et al. (2000)  کار برد (GIS)  در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای را نشان داده اند.Nichol (1994) خرده اقلیم های جنگلهای حاره ای را با (GIS) مطالعه کرده است.بررسی الگوهای مکانی بارش های سنگین مناطق کوهستانی توسطPrudhomme (1999) انجام شده است.مدل سازی ریاضی آلودگی هوا در مناطق شهری با (GIS) را Zakerian eh al. (2000)  بررسی کرده است .

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من