پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
پایان نامه نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/۸/۱٥

رساله ای تحت عنوان

Terrain Modelling with GIS for Tectonic Geomorphology

By: Gyozo Jordan

Download

منبع: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من