پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
دانلود گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٧/٢٩

چینه شناسی کواترنر

 نوشته: منوچهر پدرامی

سازمان زمین شناسی کشور

 

 دانلود

منبع: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من