پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
دانلود گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٦/۳

 

کوهزایی پاسادنین و زمین شناسی 700 هزار سال

 گذشته ایران

نوشته: منوچهر پدرامی

سازمان زمین شناسی کشور

دانلود

منبع: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من