پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
مجله نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٥/٢٩

دانلود

مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی

(شماره 1، بهار 1392)

منبع: کمیته آمار و اطلاعات موسسه جغرافیا

دانلود

فهرست مقاله ها در ادامه


  • تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه ی نئور به منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه ی نئور در اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن
  • تهیّه ی نقشه ی واحدهای دگرسان به روش فیلتر سازگار یافته ی تنظیم اختلاط با استفاده از تصاویر ابرطیفی
  • ارتباط الگوهای پیوند از دور با میزان اُزون کلّی در اصفهان
  • تعییه الگوهای سینوپتیک و توده های هوای مؤثّر بر فصول اقلیمی غرب ایرانبررسی تغییر مورفولوژی بستر رودخانه پیش و پس از احداث سد، مطالعه ی موردی: منطقه ی پایین دست سدّ ستارخان اهر
  • بررسی رابطه ی دمای سطح زمین با اعماق خاک مطالعه ی موردی: استان کرمانشاه
  • مدل سازی عددی و شبیه سازی بادهای روی حوضه ی دریاچه ی ارومیه
لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من