پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
تولید داده های خروجیARCGIS و انتقال آن به نرم افزار MATLAB نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٠/۳/۱٩

 تولید داده های خروجیARCGIS و انتقال آن به نرم افزار MATLABو پس از پردازش خروجی گرفتن مناسب از نرم افزار مطلب:

1- خروجی داده های ما از نرم افزار ArcGIS :

الف) برای Raster Dataset :

- نرم افزار مطلب فرمت های متعدد متفاوتی را از DEM را مستقیما می تواند بخواند مانند فرمت های زیر و بسیاری دیگر:

DTED – DEM – ETOPO – GTOPO – SDTS DEM - ... 

اما به هر حال ما در بارگذاری تصاویر و DEM خودمون در نرم افزار مطلب از فرمت GeoTiff استفاده می کنیم .

الف- 1) برای خروجی گرفتن (Expert) تصویر یا DEM به فرمت GeoTiff در نرم افزار ArcGIS در قسمت T.O.C روی لایه کلید نموده و در قسمت" Data " راست کلید نموده (شکل زیر) سپس" Export Data "را انتخاب می نماییم.

 برای دریافت متن کامل از لینک دانلود استفاده نمایید.

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من