پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩۱/٤/٢٤

شاخص آسیب پذیری منابع آب استانهای کشور ناشی از

خشکسالی در6 ماهه اول سال آبی 90-91

(مهر لغایت اسفند ماه 1390)

 

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

معاونت هماهنگی حوضه های آبریز

دانلود

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من