پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
راهنما نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩۱/٤/۱٩

راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل

اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای

 

دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا

وزارت نیرو

1390


فهرست

فصل اول-آشنایی مقدماتی با روشهای درون یابی

فصل دوم- بررسی های مقدماتی برای تحلیل تغییرات مکانی

فصل سوم -تحلیل های زمین آماری تغییرات مکانی

فصل چهارم- نحوه ارزیابی و انتخاب روش مناسب درون یابی

فصلپ نجم- معرفی و ارزیابی نرم افزارهای درون یابی

پیوست- نحوه استفاده از نرم افزار GS +

پیوست- تحلیل گرزمین آماری در نرم افزار ArcGIS

148 صفحه

دانلود

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من