پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

پروژه مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور در حوضه های آبریز

ارس(تالش تالاب انزلی)، سفیدرود بزرگ، بین سفیدرود و هراز،

(هراز قره سو)گرگانرود قره سو (اترک و ارومیه)

تهیه کننده:

شرکت مهاب قدس

 فهرست مطالب


 

 1. مقدمه
 2. نظریه توسعه، رویکرد، الگوی برنامه ریزی
 3. چشم انداز، تعیین اهداف مطالعات
 4. روش شناسی
 5. پیشینه مطالعات
 6. بررسی فراهم بودن داده ها و اطلاعات و دامنه و مقیاس آنها
 7. مفروضات و ریسک ها
 8. ارزیابی شرح خدمات و ارائه شرح خدمات اصلاحی
 9. خروجی های مورد انتظار از مطالعات
 10. برنامه زمان بندی
 11. سازماندهی
 12. رویکردهای مدیریت منابع آب در دنیا

دانلود

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من