پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
کتاب نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٠/۸/۳

 

 دانلود کتاب ها و جزوه های

 رشته جغرافیا،  انتشارات دانشگاه پیام نور

 

منبع:abbasi.parsfa.com


 

 

نام درس ;

نویسنده دریافت فایل
1  آب وهوای کره زمین شهداد

powerpoint   zip file

2  آب وهوای کره زمین دکتر عطایی powerpoint   zip file
3  آب وهوای کره زمین نیک اندیش powerpoint   zip file
4  آمار احتمال1 دکتر جاوری

powerpoint   zip file

5  اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی دکتراسماعیلی

powerpoint   zip file

6  اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای دکترصلاحی اصفهانی powerpoint   zip file
7  اصول سنجش از دور دکتر آروین powerpointzip file
8  اصول سنجش از دور دکتر میرکتولی powerpoint   zip file
9  اقتصاد روستایی دکتر سمیعی

powerpoint   zip file

10  اقتصاد کوچ نشینان ایران طهماسبی پاشا powerpoint   zip file
11  اصول جغرافیای قاره ها دکتر عطایی powerpoint   zip file
12  اقلیم شناسی (آب و هوا شناسی) بابایی powerpoint   zip file
13  اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران) بابایی powerpoint   zip file
14  برنامه ریزی روستایی در یران طالشی powerpoint   zip file
15  برنامه ریزی شهری در ایران صابری فر powerpoint   zip file
16  برنامه ریزی شهری در ایران مرصوصی powerpoint   zip file
17  تاریخ علم جغرافیا شهداد powerpoint   zip file
18  جغرافیای آبها دکترعربی powerpoint   zip file
19  جغرافیای آبها نیک اندیش powerpoint   zip file
20  جغرافیای اقتصادی2 مرصوصی powerpoint   zip file
21  جغرافیای اقتصادی 2 دکتر صلاحی اصفهانی powerpoint   zip file
22  جغرافیای اقتصادی ایران1 طالشی powerpoint   zip file
23  جغرافیای اقتصادی ایران1 طهماسبی پاشا powerpoint   zip file
24  جغرافیای اقتصادی  ایران 1 دکتر عربی powerpoint   zip file
25  جغرافیای انسانی ایران کدیور

powerpoint   zip file

26  جغرافیای روستایی ایران دکتر صلاحی اصفهانی powerpoint   zip file
27  جغرافیای روستایی ایران طالشی powerpoint   zip file
28  جغرافیای زیستی شهداد powerpoint   zip file
29  جغرافیای زیستی شائمی powerpoint   zip file
30  جغرافیای شهری و روستاشناسی دکتر موسی کاظمی

powerpoint   zip file

31  جغرافیای کواترنر تقی زاده

powerpoint   zip file

32  جغرافیای کوچ نشینی طهماسبی پاشا powerpoint   zip file
33  درآمدی به اقتصاد شهری دیوسالار powerpoint   zip file
34  روابط متقابل شهر و روستا با تاکید برایران علی اکبری

powerpoint   zip file

35  ریاضیات عمومی 2 حجتی

powerpoint   zip file

36  زمین شناسی ایران محمدی powerpoint   zip file
37  زمین شناسی برای جغرافیا عربی powerpoint   zip file
38  زمین شناسی برای جغرافیا شهداد powerpoint   zip file
39  زمین در فضا شهداد powerpoint   zip file
40  زمین در فضا دکتر آروین powerpoint   zip file
41

 ژئومورفولوژی ایران

تقی زاده powerpoint   zip file
42  ژئومورفولوژی دینامیک دکترعربی powerpoint   zip file
43  ژئومورفولوژی دینامیک تقی زاده powerpoint   zip file
44  ژئومورفولوژی ساختمانی نیک اندیش powerpoint   zip file
45  سیستم های اطلاعات جغرافیایی بابایی powerpoint   zip file
46  سیستم های اطلاعات جغرافیایی تقی زاده

powerpoint   zip file

47  سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی  شهری و منطقه‌ای دکتر رستمی

powerpoint   zip file

48  شهر‌ها و شهرک های جدید مرصوصی powerpoint   zip file
49  فلسفه جغرافیا مرصوصی powerpoint   zip file
50  کاربرد جمعیت شناسی در جغرافیا حجتی شرق powerpoint   zip file
51  کاربرد کامپیوتر در جغرافیا بابایی

powerpoint   zip file

52  کاربرد کامپیوتر در جغرافیا دکتر عطایی powerpoint   zip file
53  کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره‌ای درجغرافیا دکترمیر کتولی powerpoint   zip file
لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من