پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
مقاله نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٠/٧/۳٠

چند مقاله در زمینه

استفاده از مدل های مکان یابی در GIS

ادامه مطلب

 لطفا نظر یادتون نره


  1. استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان یابی سایت دفن زباله شهر سمنان، فاطمه قنبری و همکاران
  2. مقایسه مدل منطق فازی با سایر مدل های مفهومیِ سازگار با GIS در مکانیابی مناطق مستعد گسترش سیلاب با کاربرد اطلاعات ماهواره ای سنجنده ETM+ ، ابوالقاسم دادرسی سبزوار
  3. بکارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله، نیرآبادی، هادی و همکاران
  4. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز چالکرود تنکابن)، شادفر صمد، یمانی مجتبی و همکاران
  5. تلفیق مدل AHP ومنطق IO درمحیط GIS جهت مکان گزینی تجهیزات جدید شهری (مورد مطالعه: مکانیابی آرامستان جدید شهر سنندج)، کوهساری محمد جواد، حبیبی کیومرث.
  6. مدل مکانیابی پارکهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو، محمود صفارزاده و همکاران
  7. طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مد لهای فازی، وزن های نشا نگر و ژنتیک، روزبه شاد، حمید عبادی و همکاران
  8. کاربرد GIS در مکانیابی عرصه های پخش سیلاب، علی اصغر آل شیخ و همکاران

Landslide susceptibility mapping for Ayvalik (Western Turkey) and its vicinity by multicriteria decision analysis- Aykut Akgun

 دانلود یکجا

Password

www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من