پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
برنامه ریزی مسکن نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٥/٢/٢٦

برنامه ریزی مسکن

تالیف: محمدرضا پورمحمدی

 

دانلود 1

دانلود 2

Password : www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

بانک اطلاعات تنوع زیستی نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٥/٢/٢۱

دستورالعمل تهیه بانک جامع اطلاعات تنوع زیستی

شهر تهران

تهیه کننده : ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران. 1393

دانلود 1

دانلود 2

Password : www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

فیلم آموزش ArcGIS نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٥/٢/۱٥

فیلم آموزشی مربوط به نرم افزار ArcGIS

قسمت های 21، 22، 23، 24 و 25 از30

 

آشنایی با روش ساخت لایه DEM                                        دانلود

آشنایی با برش فایل های رستری - Clip                                دانلود

آشنایی با روش ترسیم پروفیل طولی آبراهه - Profile              دانلود

آشنایی با برش فایل های وکتوری – Split                              دانلود

آشنایی با تبدیل فایل های رستری به وکتوری                           دانلود

Password : www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

اطلاعات GIS چند شهر کشور نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٥/٢/۱٢

اطلاعات GIS چند شهر کشور

بصورت ShapeFile

1-    لایه های GIS شهر تبریز                     دانلود

2-    لایه های GIS شهر کرج                       دانلود

3-    لایه های GIS شهر کرمانشاه                  دانلود

4-    لایه های GIS شهر رشت                     دانلود

5-    لایه های GIS شهر سرخس                 دانلود

6-    لایه های GIS شهر یزد                       دانلود

7-    لایه های GIS شهر اصفهان                  دانلود

8-    لایه های GIS شهر کرمان                   دانلود

9-    لایه های GIS راه های سراسر کشور        دانلود

Password : www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من