پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
دانلود گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/۸/۱٩

گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران (SoE)

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1390

این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول با عنوان نماشهر به معرفی خلاصه ای از وضعیت اقلیمی اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی شهر تهران پرداخته شده است. در بخش دوم بر اساس مدل DRSR  ، هر یک از مولفه های هفت گانه هوا، آب، خاک تنوع زیستی، بلایای طبیعی، پسماند و زیستگاه انسانی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم گزارش نیز با عنوان مدیریت یکپارچه محیط زیست شهر تهران لزوم تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهر تهران را مطرح و پس از تحلیل وضعیت مدیرت محیط زیست این شهر به ارائه راهبردهایی در این زمینه می پردازد.

دانلود

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

فیلم آموزش ArcGIS نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/۸/۱۸

آموزش ArcGIS بصورت تصویری

بخش بیستم

 

زمین مرجع (Georeferencing) کردن فایل های رستری در

ArcGIS

دانلود

Password : www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

پایان نامه نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/۸/۱٥

رساله ای تحت عنوان

Terrain Modelling with GIS for Tectonic Geomorphology

By: Gyozo Jordan

Download

منبع: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

لینک      نظرات ()      

کتاب نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/۸/۱٥

توسعه پایدار روستایی

تهیه کننده: نفیسه مرصوصی و رحمت ا.. بهرامی

 

این کتاب شامل: تعاریف، مفاهیم و تاریخچه توسعه پایدار و دیدگاه ها و شاخص های توسعه پایدار روستایی، روستایی و پایداری از نظر اکولوژیکی با تاکید بر سکونتگاه های روستایی و بحث جهانی شدن در توسعه پایدار می باشد.

دانلود

انتشارات پیام نور

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من