پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
دانلود گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٧/٢٩

چینه شناسی کواترنر

 نوشته: منوچهر پدرامی

سازمان زمین شناسی کشور

 

 دانلود

منبع: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

لینک      نظرات ()      

مجله نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٧/٢۳

دانلود

مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی

(پاییز  1392، دوره 45 ،شماره 3)

 منبع: کمیته آمار و اطلاعات موسسه جغرافیا

دانلود

لینک      نظرات ()      

دانلود کتاب نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٧/۱٦

 

 کتاب ژئوتوریسم

 

تألیف: بهزاد حاج علیلو و  بهرام نکوئی صدری

انتشارات پیام نور 1390

منبع: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

دانلود

لینک      نظرات ()      

دانلود کتاب نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٧/۱٥

شهرها در فرآیند جهانی شدن

گزارش جهانی سکونتگاه های انسانی

مترجم : رضا پورخردمند و دیگران

ناشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،۱۳۸۸

دانلود

Password

www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩٢/٧/٢

گل فشان ها

Volcanic Mud

تهیه کنند: مریم السادات میرکاظمیان


دانلود

Password

www.geographyscience.persianblog.ir

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من